Realizujemy

  • profesjonalne kierowanie budowami oraz nadzory inwestorskie w ramach pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru we wszystkich branżach
  • nadzory w ramach pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru prac: konserwatorskich przy zabytkach, prac archeologicznych i wykopaliskowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjno-inżynieryjnych
  • projektowanie i kosztorysowanie
  • doradztwo i rzeczoznawstwo budowlane
  • porady i opinie techniczne
  • przeglądy techniczne i kontrole okresowe wszelkich budynków i budowli
  • doradztwo inwestycyjne, doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego, postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego
  • reprezentowanie stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej, negocjacje gospodarcze

O firmie

Nasza firma jest gwarantem profesjonalnej opieki dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Jesteśmy na rynku usług budowlanych już od 1993 roku. Działamy na terenie Opola, województwa opolskiego ale w przypadku większych realizacji realizujemy projekty na terenie całego kraju. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Kierownik budowy

Sprawdzony kierownik budowy to gwarancja jakości. Każdy etap inwestycji zakończony jest odpowiednim protokołem odbioru. Nie dopuszczamy do sytuacji, w której jakość wykonanych prac budziłaby wątpliwości przy odbiorach. Dbamy aby nasz zespół stale utrzymywał wysoki poziom oferowanych usług.

Nadzór inwestorski

Naszą nadzór inwestorski polega na profesjonalnym zarządzaniu całym procesem budowy. Przygotowujemy profesjonalne kosztorysy każdego etapu budowy. Doradzamy w kwestiach zakupu materiałów i weryfikujemy wybranych wykonawców.


SZYBKI KONTAKT